Số ký hiệu 05/NQ-HĐND
Trích yếu Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành HĐND huyện Nông Sơn
Loại văn bản Nghị Quyết
Người ký Ngô Văn Sỹ
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày có hiệu lực 26/05/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: 05/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Văn bản liên quan