Số ký hiệu 33/NQ-HĐND
Trích yếu Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành HĐND huyện Nông Sơn
Loại văn bản Nghị Quyết
Người ký Ngô Văn Sỹ
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày có hiệu lực 21/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng
Số ký hiệu: 33/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/2022

Văn bản liên quan