Số ký hiệu 19/NQ-HĐND
Trích yếu Về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD - PTQĐ huyện”
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành HĐND huyện Nông Sơn
Loại văn bản Nghị Quyết
Người ký Ngô Văn Sỹ
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày có hiệu lực 15/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD - PTQĐ huyện”
Số ký hiệu: 19/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/07/2022

Văn bản liên quan