Số ký hiệu 1108/UBND-VX
Trích yếu V/v tham mưu tổ chức thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư.
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành UBND huyện Nông Sơn
Loại văn bản Công văn
Người ký Nguyễn Nam Tư
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày có hiệu lực 13/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
V/v tham mưu tổ chức thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư.
Số ký hiệu: 1108/UBND-VX
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/10/2021

Văn bản liên quan