Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình số 165 đề nghị thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
2 Tờ trình số 164 đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch Đại Bình giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế Kỹ thuật - dự toán dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và xây dựng CSDL, quản lý đất đai xã Quế Trung, huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
4 Tờ trình số 163 về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
5 Tờ trình số 144 về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
6 Tờ trình số 130 đề nghị thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
8 Triệu tập kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
9 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
10 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 03, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết