Tờ trình số 163 về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Tờ trình số 163 về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về