Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Chi đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đoàn - Hội cho 70 cán bộ đoàn - hội, đoàn viên, hội viên thanh niên tại Nhà máy thuỷ điện Khe Diên, xã Phước Ninh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Ninh Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 16-17/3/2023, Hội Nông dân xã Ninh Phước tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 16.3, Công đoàn cơ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nông Sơn thông tin thời sự, công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ngày 15.3, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị thông tin thời sự, công tác đối ngoại, báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đại biểu hội nông dân xã Sơn Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 9.3, Hội Nông dân xã Sơn Viên tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 10.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Phạm Phú Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 7.3, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Nông dân xã Quế Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày 6&7.3, Hội Nông dân xã Quế Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.