PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA MỘT HUYỆN VỪA MỚI CHIA TÁCH

Huyện Nông Sơn được chia tách từ huyện Quế Sơn theo Nghị định số 42/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 của Chính phủ, có điều kiện địa lý: Phía Bắc giáp với huyện Duy Xuyên và Đại Lộc, phía Nam giáp với huyện Hiệp Đức và huyện Phước Sơn, phía Đông giáp với huyện Quế Sơn, phía Tây giáp với huyện Nam Giang; có diện tích 457,92 km². Toàn huyện có 7 xã, 39 thôn, dân số là 31.503 người. Trung tâm hành chính hu

Những chiến sĩ thầm lặng

Tất cả mọi người ai cũng phải bị ốm đau, bệnh tật. Dù không ai muốn, nhưng điều hiển nhiên ấy là qui luật muôn đời của tạo hoá: Sinh - lão - bệnh - tử.