THÁNG TƯ GỌI

Lúa chín trên đồng <br /> Mai anh về sửa đôi quang gánh<br /> Cho vai em gầy<br /> Kĩu kịt đường quê

Ngàn lau nở muộn

Mân mê em hái lời thề nhốm sương <br /> Đem về cắm lọ tơ vương<br /> Bàn tay em dệt yêu thương võ vàng

NỖI NIỀM GIÊNG HAI

Tháng chạp trôi chùng chình <br /> Lây rây mưa phấn bụi<br /> Cải vườn mơn mởn xinh<br /> Rét ngọt, đông chiều cuối<br />

Chùm thơ lục bát ngày xuân

Dặt dìu tiếng hát ngày xuân <br /> Bên hiên mai nở, vàng ngân đất trời<br /> Em về, xuân của cuộc đời<br /> Nồng nàn hương sắc, ngọt lời thơ ai

Làng chiều

Chiều nghiêng qua bến đò Trung Phước <br /> Anh đưa tay vốc nước Thu Bồn<br /> Nghe ngọt lịm câu hò xứ sở<br /> Dốc Đại Bình mấy bậc chon von?

Hai phía chông chênh

Thôi em! Đừng nối sợi dây dài <br /> Anh sợ gàu va vào nền giếng cạn<br /> Tháng bảy không mưa đời anh khô hạn...<br />

Bên dòng Thu Bồn

Thôi em, đừng động mái chèo <br /> làm đau lòng nước<br /> làm gieo neo đời...<br />

Đèo Le

Xa rồi đèo Le ơi <br /> Một thuở gập ghềnh dốc đá<br /> Con đường đèo chông chênh giữa bịt bùng cây lá<br /> Những gót chân son hối hả đi về<br />

Mùa thu của tôi

Tôi thẩn thờ đi tìm lại mùa thu <br /> lỡ đánh mất theo em thời trẻ dại<br /> Con đường nhỏ đón mình tôi trở lại<br />

Ngôi nhà chỉ mở cửa hông

Đã lâu rồi nhà chỉ mở cửa hông <br /> vì có ai đâu mà vào ra cửa chính.<br /> Một mình mẹ âm thầm một bóng<br />