Hướng dẫn lập phiếu yêu cầu dành cho Chuyên viên

Hướng dẫn lập phiếu yêu cầu dành cho Chuyên viên

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Văn thư

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Văn thư

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ XEM TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB –T2

Hiện tại trên địa bàn huyện Nông Sơn, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân xem ti vi tín hiệu tương tự (analog) thu bằng anten dàn (kiểu xương cá), từ các trạm phát sóng của VTV Đà Nẵng, QRT và đài TT-TH huyện Nông Sơn. Đa số người dân dùng tín hiệu kỹ thuật số (digital) từ vệ tinh, thông qua anten chảo; tuy nhiên, trong thời gian qua do mua phải đầu thu và chảo lậu trên thị trường, nên đa số các kênh hay bị ngắt, không xem được như VTV3, VTV6…