Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4596/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thông cáo báo chí số 80 Về công tác phòng, chống dịch covid-19 Trên địa bàn tỉnh quảng nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 11h00 ngày 19/7/2021, như sau:

Công số 718 về việc tăng cường, siết chặc hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng

Thực hiện Thông báo số 4435/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng và Công văn số 96/CV-BCĐ ngày 16/7/2021 của BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đối với CBCCVCNLĐ. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 địa điểm: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; phường Thạc Gián và An Khê, quận Thanh Khê); UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã thực hiện các nội dung sau:

Thông báo số 296 về việc kích hoạt lại các Tổ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện

Thông báo số 296 về việc kích hoạt lại các Tổ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện