Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn với công tác chăm sóc sức khỏe người dân

Mười năm qua, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn đã có những bước chuyển mình quan trọng, cùng với ngành Y tế Quảng Nam hòa nhập vào nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Mười năm với bao khó khăn và thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới...

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NÔNG SƠN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Chi cục Thuế huyện Nông Sơn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HUYỆN NÔNG SƠN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Từ một huyện với muôn vàn khó khăn trong buổi đầu mới thành lập, đến nay, sau 10 năm chia tách, huyện Nông Sơn đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận và đang tiếp tục trên đà phát triển. Có được những thành quả ấy, công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng đã góp một phần không nhỏ.