Nông Sơn: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Ngày 14.9, xã Quế Lâm huyện Nông Sơn tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Bí thư Huyện ủy - Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Hòa dự buổi diễn tập.

Nông Sơn khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2021

Ngày 14.9, BCH Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2021.

Quế Trung tổ chức xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Trung tổ chức xét duyệt thực lực tuyển quân và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Nông Sơn triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2021

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; đánh giá tình hình 8 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021.