Nông Sơn: phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Nông Sơn: phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Nông Sơn: tổ chức điểm ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Nông Sơn: tổ chức điểm ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Nông Sơn: Tập huấn Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Nông Sơn: Tập huấn Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Nông Sơn: hội Nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu

Nông Sơn: hội Nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu