Nông Sơn: triển lãm mô hình học cụ

Nông Sơn: triển lãm mô hình học cụ

Nông Sơn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện 2019

Nông Sơn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện 2019

Nông Sơn tiễn đưa 56 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn tiễn đưa 56 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn: gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn: gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn: đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Chiều ngày 25.1, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Lễ đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Nông Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 23.1, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

Nông Sơn: nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nông Sơn: nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nông Sơn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nông Sơn: khám tuyển nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Nông Sơn: khám tuyển nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2019