Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên năm 2017

Vào ngày 06/02/2017 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Bàn giao nhà nhân ái năm 2017 cho thanh niên nghèo

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 18/12/2017, Huyện đoàn tổ chức bàn giao nhà nhân ái năm 2017 cho anh Trịnh Xuân Tâm, là thanh niên nghèo của xã Sơn Viên.

Hội thi “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phước Ninh tổ chức thành công hội thi “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Ninh lần thứ I, năm 2017

Đoàn thanh niên xã Quế Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Quế Ninh xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.