HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG NTM

Vào ngày 19/7/2018 Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Viên đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên năm 2017

Vào ngày 06/02/2017 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Viên năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Bàn giao nhà nhân ái năm 2017 cho thanh niên nghèo

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 18/12/2017, Huyện đoàn tổ chức bàn giao nhà nhân ái năm 2017 cho anh Trịnh Xuân Tâm, là thanh niên nghèo của xã Sơn Viên.