Nông Sơn: trao bò giống giúp hộ thoát nghèo

Nông Sơn: trao bò giống giúp hộ thoát nghèo

DU LỊCH NÔNG SƠN - TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN…

Huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam)- vùng đất đầu nguồn sông Mẹ Thu Bồn của xứ Quảng có nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa như đèo Le, Trung Phước, Hòn Kẽm Đá Dừng, Đại Bình, căn cứ Tân Tỉnh, lăng Bà Thu Bồn… Những tiềm năng ấy đang được đánh thức để mở ra hướng phát triển về du lịch.