Nông Sơn tổng kết cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “vườn-tường- đường đẹp” năm 2021

Chiều ngày 28/9, UBDN huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “vườn-tường- đường đẹp” năm 2021.

Nông Sơn: trao bò giống giúp hộ thoát nghèo

Nông Sơn: trao bò giống giúp hộ thoát nghèo