Công tác tuyên truyền của Quế Phước trong xây dựng Nông thôn mới

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các ngành, các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Nông Sơn: Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nổi bậc: đã chọn được 2 xã Quế Lộc và Quế Trung để triển khai xây dựng điểm

Tộc họ Nguyễn Đỗ(Quế Lộc) với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đến với cộng đồng dân cư, tộc họ văn hóa đang là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đã có sự quan tâm cho công tác xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở xã, phường, thị trấn

Việc xây dựng Trung tân Văn hóa – Thể thao ở xã, phường, thị trấn gần đây được các cấp, các ngành và nhiều địa phương quan tâm, đặc biệt là các đơn vị đang thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, tuy nhiên việc triển khai xây dựng trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Nông Sơn: Những kết quả ban đầu trong công tác tuyên truyền của dự án phòng chống mua bán người

Trên địa bàn huyện Nông Sơn chưa diễn ra tình trạng mua bán người. Tuy nhiên tình trạng mua bán người đang có những diễn biến phức tạp về cả quy mô, hình thức và phương thức hoạt động gây ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Trước tình hình đó, đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Huyện Nông Sơn với phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn

Nông sơn là huyện miền núi có diện tích tương đối rộng, địa hình phức tạp, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn còn yếu và phần lớn là đường đất - với thực trạng hơn 100km đường xã, đường dân sinh chưa được bê tông hoá, nhiều tuyến đường đã xuống cấp nhưng chưa có nguồn vốn đầu tư nâng cấp.

NUÔI CÚI LÚI MÔ HÌNH KINH TẾ MỚI CHO NÔNG DÂN HUYỆN NÔNG SƠN

Nông Sơn, một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, hơn 90% dân số sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, điều kiện sản xuất của huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là 4 xã cánh Tây của huyện, phần lớn diện tích đất sản xuất không chủ động nước tưới, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt vào mùa mưa và nắng hạn kéo dài vào mùa khô.

Nông Sơn: 46 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm

UBND huyện Nông Sơn vừa xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ nguời có công cách mạng có nhu cầu về nhà ở năm 2013-2014.

CẨM LA NGÀY MỚI

Cách đây 7 năm, sau chuyến đi thực tế, một đồng nghiệp của tôi đã có bài bút ký “Phải la ở làng Cấm La” – Là một câu chuyện buồn về đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con nơi đây. Cấm La còn có tên gọi khác là thôn Cẩm La, thuộc xã Quế Lâm, huyện Quế Sơn (cũ), nay là huyện Nông Sơn. Cẩm La bây giờ là một câu chuyện khác – Câu chuyện của sự hồi sinh một vùng đất đầu nguồn sông mẹ xứ Quảng – Thu

Nông Sơn: dồn điền, đổi thửa 300 ha đất sản xuất cây lúa

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình cơ giới hóa, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, huyện Nông Sơn đã tiếp nhận và hỗ trợ công cụ sản xuất cho nông dân