Nông Sơn: dồn điền, đổi thửa 300 ha đất sản xuất cây lúa

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình cơ giới hóa, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, huyện Nông Sơn đã tiếp nhận và hỗ trợ công cụ sản xuất cho nông dân

Xây dựng đời sống văn hóa - Bài học từ Sơn Viên

Trong những năm qua, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thì công tác chăm lo phát triển các giá trị văn hóa luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Viên, huyện Nông sơn quan tâm đúng mức.

Đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Năm Thanh niên 2013 với Chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với Phương châm “ Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

“Diễn đàn vì trẻ em” Nông Sơn với chủ đề “Trẻ em Quảng Nam với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” năm 2013

Sáng ngày 19/6, UBND huyện Nông Sơn Phối hợp với Chương trình phát triển vùng tại huyện tổ chức “Trẻ em Quảng Nam với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” năm 2013

Nông Sơn; hơn 57% số hộ được sử dụng nước sạch

Trong những năm gần đây, nhu cầu nước sinh hoạt cấp thiết của người dân thôn Dùi Chiêng I xã Phước Ninh, thi nay điều đó đã được chính quyền địa phương, lãnh đạo huyện quan tâm giải quyết một cách thỏa đáng.

Mở 3 lớp đào tạo nghề miễn phí cho nông dân

Mở 3 lớp đào tạo nghề miễn phí cho nông dân

Mặt trận Nông Sơn tọa đàm nông thôn mới

Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động sự tham gia ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân,

Hơn 12 tỷ đồng xây dựng cầu và đường GTNT xã vùng cao Quế Lâm

Sau khi nghiệm thu và đưa công trình cầu Treo nối liền hai xã vùng cao Quế Phước và Quế Lâm vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, huyện Nông Sơn tiếp tục đầu tư tuyến đường từ cầu Treo đến trung tâm xã Quế Lâm khớp nối với tuyến đường ĐH Nông Sơn – Quế Lâm.

Gần 2,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 136 về phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng các xã điểm theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2013 với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Trong đó, huyện Nông Sơn được phân bổ kinh phí 800 triệu đồng cho 2 xã điểm là Quế Trung và Quế Lộc.

Nông Sơn trước thách thức xây dựng nông thôn mới

Đối với một huyện vừa mới chia tách như Nông Sơn, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa là thách thức và vừa là cơ hội để huyện tạo động lực phát triển về mọi mặt, đặc biệt là giảm nhanh hộ nghèo.