Quế Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Sáng ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân xã Quế Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã và đồng chí Phạm Phú Thái – Phó Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị.