Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục

Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục

Những điểm cần lưu ý trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 12/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo: Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Nông Sơn 2016

Thông báo: Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Nông Sơn 2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khu vực Nông Sơn ngày 13-14/6/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khu vực Nông Sơn ngày 13-14/6/2016

Công bố danh sách trúng cử HĐND huyện Nông Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Công bố danh sách trúng cử HĐND huyện Nông Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khu vực Nông Sơn ngày 07/5/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khu vực Nông Sơn ngày 07/5/2016

Thông báo số 20 - Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 (10/3 âm lịch)

Thông báo số 20 - Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 (10/3 âm lịch)

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 15/11/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 15/11/2015

Thông báo cúp điện ngày 30/10/2015 tại Khu vực Phụ tải TBA Than điện Nông Sơn

Thông báo cúp điện ngày 30/10/2015 tại Khu vực Phụ tải TBA Than điện Nông Sơn