V/v không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

Ngày 30/3/2022 UBND huyện Nông Sơn ban hành Công văn số 218/UBND-CNTT về việc không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH QUẢNG NAM

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH QUẢNG NAM

V.v cách ly y tế đối với những người tiếp xác gần ca bệnh (F1)

Căn cứ Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc “Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19”. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam điều chỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cụ thể như sau:

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão RAI

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành công điện số 14 yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão, mưa lớn theo phương châm “bốn tại chỗ”, tập trung vào một số nội dung sau:

Thông cáo báo chí số 230 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 6/12/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 13/12/2021, như sau:

Thông cáo báo chí số 223 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 6/12/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 6/12/2021, như sau:

Thông cáo báo chí số 222 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 5/12/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 5/12/2021, như sau:

V/v hướng dẫn tổ chức thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1499/STTTT-BCXB, ngày 01/12/2021 của Sở TT&TT, Phòng VH&TT kính đề nghị quý cấp phối hợp thực hiện các nội sung sau: