Quyết định 1059 của UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/5/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình gồm 1.078 dịch vụ công (cấp tỉnh: 810 DVC, cấp huyện: 201 DVC, cấp xã: 67 DVC) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần gồm 542 dịch vụ công (cấp tỉnh: 517 DVC, cấp huyện: 10 DVC, cấp xã: 15 DVC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công bố danh mục 09 TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy năm 2023

Năm 2022, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy đã triển khai công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mua lũ

Từ ngày 01/12/2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã có mưa to, mưa rất to; dự báo từ nay đến ngày 09/12/2022 tiếp tục có mưa to, mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối; gây ngập lụt, ngập úng tại các vùng thấp trũng; từ hôm nay (05/12) các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện đợt lũ từ báo động 1 đến báo động 2.

Thông báo V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện Dự án liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022

V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện Dự án liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022

Về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại đơn vị BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện Nông Sơn năm 2022

Về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại đơn vị BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện Nông Sơn năm 2022

Công điện số 04 Về việc chủ động ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Theo Bản tin dự báo của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn: một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.