Nông Sơn: Họp triển khai các nhiệm vụ liện quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn

Vừa qua, ngày 06/4/2022 UBND huyện tổ chức họp bàn, lấy ý kiến các thành viên về việc thành lập Bộ phận điều hành, phân công nhiệm vụ và một số vấn đề liên quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - PCT.UBND huyện Chủ trì cuộc họp

V/v không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

Ngày 30/3/2022 UBND huyện Nông Sơn ban hành Công văn số 218/UBND-CNTT về việc không hỗ trợ, đóng phần mềm Q-Office cũ kể từ ngày 01/6/2022

Nông Sơn tổng kết hoạt động Công thông tin điện tử huyện năm 2021

Chiều ngày 15/2, Ban Biên tập Website huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện năm 2021, triển khai phương hương hoạt động năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì.

Nông Sơn khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC

Chiều ngày 10.2, UBND huyện Nông Sơn phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh huyện Nông Sơn (IOC Nông Sơn). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Thị Ngọc Quyên đến dự.