Tuổi trẻ Nông Sơn tiên phong chuyển đổi số

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số diễn ra sôi nổi với những công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực. Các cấp bộ đoàn - hội - đội xây dựng kế hoạch và triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh niên tham gia.

Nâng cao chất lượng phục vụ tại KBNN Nông Sơn

Thời gian qua, cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) toàn quốc, KBNN Nông Sơn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN. Qua đó nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cũng như cán bộ, công chức KBNN. Đây cũng là cơ sở để KBNN đánh giá, đưa ra những giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN.

Nông Sơn: Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023

Ngày 6.3, Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức Lễ ra quân "Tháng Thanh niên", hưởng ứng Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023.

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã.

Nông Sơn tổng kết hoạt động Công thông tin điện tử huyện năm 2022

Chiều ngày 13/2, Ban biên tập Website huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện năm 2022, triển khai phương hương hoạt động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì.

Huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan, đơn vị.

Nông Sơn: Tập huấn sử dụng phần mềm Q.OFFICE cho các trường học

Ngày 06/01/2023, UBND huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên Q-Office mới cho viên chức, nhân viên phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của 13 trường trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về tập huấn phần mềm Q-Office mới cho các trường trên địa bàn huyện đảm bảo theo Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025”).

Huyện đoàn Nông Sơn ký thỏa thuận thực hiện Chương trình Tuổi trẻ Nông Sơn cài ví VNPT MONEY

Vừa qua, Đoàn thanh niên-Hội LHTN Việt Nam huyện Nông Sơn phối hợp với VNPT chi nhánh Sơn Hiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Ký kết biên bản hợp tác thực hiện Chương trình Tuổi trẻ Nông Sơn cài ví VNPT MONEY đóng góp xây dựng Công trình thanh niên nhiệm kỳ mới.