Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/7/2024, tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy và phòng họp trực tuyến 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp sóng Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144-QĐ/TW); Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW).

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy là các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo viên Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, do Thường trực Huyện ủy - chủ trì.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non đóng trên địa bàn, do Thường trực đảng ủy xã, thị trấn - chủ trì.