Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 01/7/2024, Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 18 khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.