Quế Lộc hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 09/5/2024, UBND xã Quế Lộc đồng loạt lấy ý kiến của cử tri tại 04 thôn trên địa bàn xã liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của huyện, xã và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đến chiều ngày 09/5/2024 các thôn đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri theo đúng tiến độ đề ra.

Thực hiện theo Nghị quyết số: 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của các cấp; trong đó, trên địa bàn huyện Nông Sơn, do không đảm bảo các tiêu chí theo quy định nên xã Sơn Viên sắp xếp sáp nhập vào đơn vị hành chính liền kề là xã Quế Lộc; theo dự thảo đề án, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Sơn Viên vào xã Quế Lộc để thành lập đơn vị hành chính xã mới và lấy tên là xã Quế Lộc có tổng diện tích tự nhiên 63,3 km2;  quy mô dân số 9.674 người.

-- Hình ảnh tại  tổ lấy ý kiến cử tri thôn Lộc Trung --

Trước khi diễn ra đợt lấy phiếu ý kiến cử tri, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Theo đó, UBND xã đã ban hành kế hoạch cụ thể; thành lập các tổ lấy ý phiếu cử tri tại mỗi thôn do các các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã làm tổ trưởng. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến cử tri, như: biên soạn tài liệu tuyên truyền, bố trí xe tuyên truyền lưu động, tăng cường thời lượng phát bản tin tuyên truyền trên đài truyền thanh xã… Nhờ làm tốt khâu tuyên truyền nên hầu hết cử tri nắm được thông tin, tham gia lấy ý kiến đạt tỷ lệ rất cao…

-- Đại biểu lãnh đạo UBND xã phát biểu tại tổ lấy ý kiến cử tri thôn --

Trước đó, số lượng cử tri đã được rà soát, tổng hợp, niêm yết đầy đủ, đúng trình tự; đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Hình thức tổ chức lấy ý kiến là phát phiếu trực tiếp đến từng hộ cử tri trong diện sáp nhập. Quá trình triển khai lấy ý kiến cử tri tại địa phương diễn ra đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch. Các tổ lấy phiếu thực hiện việc phát, thu phiếu và tổng hợp kết quả nhanh chóng, chính xác. Sau khi tổng hợp, kết quả việc lấy ý kiến cử tri liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Quế Lộc như sau: Tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 3.966/3973 cử tri, đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó, số cử tri đồng ý với đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Sơn Viên vào xã Quế Lộc là 3949, đạt tỷ lệ 99,4%.Với kết quả tổng hợp trên, đã phản ánh tinh thần, trách nhiệm của cử tri liên quan đến sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương và thể hiện sự đồng thuận rất cao của cử tri đối với đề án sáp nhập xã giai đoạn 2023 - 2025.