Ra mắt mô hình “CLB phụ nữ thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” năm 2024

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức ra mắt “CLB phụ nữ thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” năm 2024 tại thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn.

-- Quang cảnh buổi ra mắt --

"CLB phụ nữ thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” thị trấn Trung Phước ngoài Ban Chủ nhiệm còn có 35 thành viên tham gia thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc kinh doanh, sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm. Tại buổi ra mắt, đã thông qua quy chế hoạt động và thảo luận thống nhất nội dung quy chế hoạt động như: phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên CLB, thành viên gia đình và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Chung tay cùng cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xây dựng cuộc sống khỏe. Các thành viên “CLB phụ nữ thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” sẽ là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, ăn uống, giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất rau, củ… Sau lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm đến các chị em.