Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn - hội toàn huyện triển khai chủ đề “Thanh niên Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2024.

Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức khởi động Tháng Thanh niên và xây dựng công trình thanh niên năm 2024. Tại chương trình, trao bản đồ hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Ra mắt mã QR-code giới thiệu Đình làng Đông An, nơi chốt điểm cắm cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 27/01/1973.