Phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tân Phong, xã Quế Lộc

Sáng ngày 28/4/2024, UBND xã Quế Lộc tổ chức lễ phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại thôn Tân Phong.