Xã Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua “Cực chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Ninh Phước.

Thông qua phong trào đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội nhất là trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân; tích cực trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương được cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên đánh giá cao.

Tỷ lệ tham gia học tập nghị quyết đối với cán bộ hội viên đạt 95% trở lên, đối với đảng viên đạt 100%. Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành lập tổ tuyên truyền với hơn 50 buổi tuyên truyền tại địa bàn các thôn để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào công tác hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo bền vững, Luật nghĩa vụ quân sự, công tác phòng chống tội phạm, công tác phòng chống dịch bệnh trên người và động vật… với hơn 700 lượt người tham gia. Hằng năm, có 98% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ hộ gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa ở các chi hội hằng năm đạt 98% trở lên. Ninh Phước có 13 tổ góp vốn quay vòng, với bình quân 1,4 triệu đồng/hội viên/năm. Vận động hỗ trợ xóa 24 nhà tạm, trao sinh kế cho hội viên với số tiền 15 triệu đồng, nhận đỡ đầu trẻ em là con của hội viên khó khăn 11 cháu. Phối hợp xác minh, cung cấp 27 thông tin có liên quan về liệt sĩ.

Hội nghị đã trao Giấy chứng nhận hội viên Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị: