Nông Sơn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023

Chiều 26/3/2024, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước được UBND huyện Nông Sơn triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều hình thức. Qua đó, động viên cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong năm, địa phương hoàn thành 14/15 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất 1.810,8 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch; thu ngân sách huyện quản lý 16,158 tỷ đồng, đạt 131,15% kế hoạch; tổng nguồn vốn đầu tư xã hội 250 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt 13.743,1 tấn, tăng 9,6% so với năm 2022; tỷ lệ che phủ rừng gần 67%.

Phong trào thi đua “Nông Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” mang lại hiệu quả tích cực, đến nay toàn huyện đạt 91 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 18,2 tiêu chí/xã. Địa phương giải quyết việc làm cho 225 lao động, đạt 112,5% kế hoạch; giảm 48 hộ nghèo, đạt 480% kế hoạch.

    

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 05 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.