Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023

Sáng ngày 26/3/2024, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.