Giải đua thuyền truyền thống tại bến sông Gành Dinh, xã Quế Lâm

Ngày 18/3/2024, Giải đua thuyền truyền thống được tổ chức ở bến sông Gành Dinh, thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm với sự tham gia của các đội thuyền đua: Tứ Trung (Quế Lâm), Bình Yên (Phước Ninh), Xuân Hòa (Phước Ninh), Đại Hồng (Đại Lộc), Thạnh Hòa (Quế Xuân), Tổ 4 Phú Vĩnh (Quế Xuân) và Thu Bồn Đông (Duy Tân) tham gia tranh tài ở hai nội dung: giải Hòa Bình và giải Chánh Tiền.