Ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Ngày 13/3/2024, tại thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Hội LHPN huyện tổ chức ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, triển khai tại địa bàn xã đạt nông thôn mới nâng cao, với 5 tiêu chí có: Có ngôi nhà an toàn; có việc làm, có thu nhập; có tinh thần học hỏi, cầu tiến; có sức khỏe; có nếp sống văn hóa và 3 sạch gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

   

Để thành lập mô hình, Hội LHPN xã Quế Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tiêu chí thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; từng nội dung “có” và “sạch” được cụ thể hóa theo hướng bao gồm cả nội dung mang tính vận động, định hướng hành vi phù hợp với đặc thù địa bàn và nhu cầu thiết thân, nguyện vọng, lợi ích của phụ nữ, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội. Theo khảo sát, tổng số hộ gia đình hội viên trong toàn xã là 1.096 hộ; tổng số gia đình đạt 8 tiêu chí chiếm 89.59 %. Mô hình gồm có 20 thành viên. Tại lễ ra mắt, các thành viên đã được thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Việc tham gia mô hình nhằm giúp hội viên phụ nữ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình, cộng đồng và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình 5 có 3 sạch sẽ hoạt động với nhiều nội dung như: Tuyên truyền những kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp đảm bảo các tiêu chí 3 sạch đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Buổi ra mắt đã thông qua các quyết định thành lập mô hình, quy chế hoạt động; ký cam kết thực hiện mô hình, ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Nông Sơn tặng 4 suất quà cho phụ nữ khó khăn. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe truyền thông nội dung các tiêu chí của mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch”.

* Một số hình ảnh tại buổi ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”: