Nữ CNVCLĐ Nông Sơn trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Người xưa thường nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói đó đã khẳng định tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Họ là người có vai trò giữ lửa hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình.

Để chị em phát huy vai trò “xây tổ ấm”;  những năm qua Liên đoàn Lao động huyện Nông Sơn đã tích cực quan tâm chỉ đạo các Công đoàn cơ sở bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam liên quan đến chế độ, chính sách dành cho lao động nữ để xây dựng chương trình hoạt động, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác gia đình cho nữ CNVCLĐ; chú trọng việc tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, vận động mọi gia đình trong đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình.