Nông Sơn triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Sáng nay 29/01, UBND huyện Nông Sơn triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì cuộc họp.