Ninh Phước công bố Quyết định thôn Phú Gia 1 đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Chiều ngày 19/01, UBND xã Ninh Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Phú Gia 1 đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.