Phước Ninh tổng kết công tác chăm sóc Sức khỏe - hoạt động Y tế - Dân số năm 2023

UBND xã Phước Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe - hoạt động Y tế - Dân số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.