Nông Sơn tổng kết đánh giá kinh tế xã hội năm 2023

Chiều ngày 27/12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và giao dự toán ngân sách năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì hội nghị.