Công ty CP Than – Điện Nông Sơn tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023

Ngày 21/12, Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.

Năm 203, tập thể lãnh đạo, người lao động công ty đã nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đời sống, việc làm của người lao động ổn định và có sự cải thiện. Người lao động yên tâm, tin tưởng vào sự phát triển của công ty.
Trong năm, công ty đã bóc xúc 600.000 m3 đất đá, sản xuất than nguyên khai 125.000 tấn, đạt 104,7%, than sạch đạt 100% kế hoạch, than tiêu thụ 124.500 tấn, đạt gần 103% kế hoạch.
Về điện, nhà máy nhiệt điện đã sản xuất 190.112 MWh, đạt gần 103% KH, điện thương mại đạt 166.310 MWh, đạt hơn 103%KH. Hiện tại công ty có 305 lao động trong đó khối sản xuất than là 171 người, khối sản xuất điện là 134 người. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 14,3 triệu đồng/người/ tháng.
Năm 2023, nhà máy có 06 đăng ký sáng kiến, trong đó có 03 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến công ty công nhận. Công tác đào tạo được tổ chức và thực hiện tốt, đã cử 119 lượt cán bộ, đi đào tạo về nghiệp vụ và chuyên môn do TKV tổ chức; tổ chức đào tạo tại chỗ cho 07 cán bộ, người lao động về chuyên môn để giao nhiệm vụ. Tổ chức bồi dưỡng lý thuyết, tay nghề cho 45 công nhân thi nâng bậc, 37 người thi giữ bậc; bồi dưỡng cho 07 công nhân thi sát hạch chức danh nghề.
Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện. Công đoàn công ty luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, khám sức khỏe định kỳ,…
Tại hội nghị, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với ban lãnh đạo công ty.