Công ty CP Than – Điện Nông Sơn tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023

Ngày 21/12, Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.