Nông Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2023).

Chiều ngày 20/12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2023.