Đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Ninh Phước.

Đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững được xem là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Ninh Phước.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã Ninh Phước được phân bổ hơn 330 triệu để thực hiện dự án 2, dự án đa dạng hóa sinh kế. Với cách làm Nhà nước hỗ trợ theo dự án, theo đề xuất của nhóm cộng đồng cùng sở thích tự nguyện tham gia và đóng góp một phần kinh phí đối ứng với phần ngân sách Nhà nước đã khơi dậy trách nhiệm của người dân. Cùng với đó, địa phương triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 01 dự án chăn nuôi bò cái lai sinh sản với 18 hộ dân tham gia, trong đó: có 06 hộ nghèo; 07 hộ cận nghèo; 03 hộ mới thoát nghèo; 02 hộ khác, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định), do UBND xã làm chủ đầu tư.

Với hình thức liên kết cung ứng bò cái lai sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm (bò thịt hoặc bê non), địa phương đã lựa chọn chủ trì liên kết đảm bảo năng lực, có nguồn giống đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các hộ dân tham gia được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ thuật làm chuồng trại, kỹ thuật trồng cỏ và kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản trước khi nhận bò.

 

Các hộ dân tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản

 

Hiện nay, đơn vị chủ trì đã tiến hành cấp phát bò cho các hộ dân tham gia, đã số các hộ đều phấn khởi và thể hiện sự phấn kích khi được nhận sự hỗ trợ của nhà nước.

Nụ cười của các hộ dân nhận bò từ dự án

Với sự phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn, đảm bảo sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát, bên cạnh đó tận dụng được lợi thế đồi, rừng, cây cỏ tự nhiên tại địa phương, hi vọng sau 3 năm thực hiện dự án tại xã sẽ có những đàn bò chất lượng, người dân có thu nhập ổn định từ việc phát triển nhân rộng đàn bò./. 

Tin liên quan