Sơn Viên: Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024

Sáng ngày 24/11/2023, UBND xã Sơn Viên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024. Đồng chí Lê Văn phương - Quyền Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Theo Báo cáo, năm 2023, Ban CHQS xã Sơn Viên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, thường xuyên quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan quân sự cấp trên; Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm, thực hiện tốt việc đăng ký cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, kiện toàn nòng cốt ở các đơn vị dân quân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chú trọng. Đã giao quân 6/5 công dân, đạt 120% chỉ tiêu giao. Tham gia huấn luyện cho dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm và thực hiện tốt.