Sơn Viên: Tập huấn trồng lúa đỏ hữu cơ

Ngày 23/11/2023, Hội Nông dân xã sơn Viên đã tổ chức Tập huấn trồng lúa đỏ hữu cơ vụ Đông – Xuân 2023-2024 và liên kết theo chuỗi giá trị với sự tham gia của 30 nông dân trên địa bàn thôn Bình An.

Giống lúa đỏ được đưa vào canh tác đáp ứng tiêu chuẩn giống lúa tuân thủ theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống lúa.

Đặc biệt, đã hướng dẫn nông dân tham gia mô hình về quy trình sản xuất sử dụng biện pháp sinh học: dùng bẫy bả sinh học, nuôi thả và bảo vệ thiên địch, trồng cây dẫn dụ hoặc cây xua đuổi côn trùng gây hại, sử dụng vi sinh vật và chế phẩm sinh học. Áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM (nguyên tắc chính: cây lúa khỏe, bảo vệ thiên địch, thăm đồng thường xuyên, nông dân trở thành chuyên gia) hoặc quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM (nguyên tắc chính: Cây lúa khỏe, đất khỏe, quản lý nước, quản lý dịch hại tổng hợp, đa dạng sinh học). Không sử dụng các chất bảo quản, phụ gia đối với lúa hữu cơ; trong quá trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển không được để thóc sản xuất hữu cơ lẫn với thóc sản xuất thông thường. Tuyệt đối không vứt vỏ bao bì thuốc BVTV (không sử dụng), giống, phân bón ngoài đồng ruộng. Phải thu gom và bỏ vào bể chứa để có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, còn hướng dẫn sau khi thu hoạch, rơm, rạ nên được giữ lại trên đồng ruộng để làm phân hữu cơ vi sinh. Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học như Emuniv, Sumitri, Bioem, EM,... để ủ phân nhằm đảm bảo quá trình phân hủy tàn dư thực vật được nhanh và triệt để.

Việc triển khai mô hình lúa đỏ hữu cơ giúp người dân nâng cao nhận thức về thâm canh giống lúa chất lượng cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa, từng bước hình thành sản phẩm đặc trưng địa phương, tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

Tin liên quan