Ninh Phước khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024

Sáng ngày 22/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ninh Phước tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.