Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2023 - 2024

Ngày 27/9, Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2023 - 2024.