Hội nghị trực báo đánh giá tình hình, kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 19/9, Phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị trực báo đánh giá tình hình, kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm, việc sinh trưởng, phát triển cho năng suất, sản lượng các loại cây trồng đạt khá. Đối với chăn nuôi, tình hình dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp, bên cạnh những chỉ tiêu đạt được như tổng đàn gia súc, gia cầm tăng hơn so với cùng kỳ năm trước... còn tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đạt thấp. Đến nay, huyện Nông Sơn đạt 103 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,2 tiêu chí/xã. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Nông Sơn là 51 ha, chủ yếu là các loại cá nước ngọt như: cá trắm cỏ, cá bống tượng, rô phi, cá mè….. Sản lượng khai thác khoảng 21 tấn. Đã tổ chức đánh giá xếp hạng 5 sản phẩm OCOP trong năm 2023 và cả 5 sản phẩm đã được công nhận 3 sao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm các kết quả đã đạt được, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các nội dung như: công tác phát triển nông nghiệp, triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác giải ngân các nguồn vốn,  tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, xây dựng cơ bản và phòng chống thiên tai… đề xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Tin liên quan