Lãnh đạo thị trấn Trung Phước đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên

Sáng 15/9, lãnh đạo thị trấn Trung Phước tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thị trấn đã thông tin khái quát về tình hình, kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác an ninh quốc phòng - quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác.

Tiếp đó, cán bộ, hội, đoàn viên tham gia hội nghị phát biểu, đóng góp với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề như: Việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhà nước, các Nghị quyết của HĐND; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng cơ bản, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh trật tự… ở địa phương. Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; công tác an sinh xã hội. Cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của hội, đoàn viên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ trong việc tiếp cận các nguồn lực công nghệ, vốn để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi công vụ.

Lãnh đạo thị trấn đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời trực tiếp từng ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại biểu dự, đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, nêu rõ trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới các vấn đề đề nghị. 

Tin liên quan